User Tools

Site Tools


verwijder_leerling

Verwijder leerling

Let op: gebruik deze functie alleen als de leerling gegevens geheel uit de database verwijderd moeten worden. Als de leerlinggegevens later nog nodig zijn, is het raadzaam een einddatum in te vullen in plaats van verwijderen van de gegevens. Let wel: de gegevens mogen volgens de Nederlandse wet niet bewaard worden als ze niet voor het doel gebruikt worden waarvoor de leerling toestemming heeft gegeven.

Als geen gekoppelde gegevens aan de leerling zitten (cursussen, planning) verschijnt onderin het wijzig scherm de knop “Deze leerling verwijderen”

verwijder_leerling.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)