User Tools

Site Tools


tegel_zoeken_leerling

Direct zoeken leerlingen

Deze tegel wordt getoond op het dashboard.

Op deze tegel worden alle leerlingen getoond. Door de gewenste naam te typen, wordt de lijst steeds korter tot de gewenste naam gevonden is. Door alleen actief (standaard “aan”) te kiezen worden allen de leerlingen getoond die een cursus volgen die nog niet is afgesloten. Klik op de gewenste naam om de gegevens van de leerling te wijzigen.

tegel_zoeken_leerling.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)