User Tools

Site Tools


tegel_waarschuwingen

Tegel waarschuwingen

Deze tegel wordt getoond op het dashboard.

Op deze tegel worden waarschuwingen getoond voor benodigde acties. De volgende typen waarschuwingen zijn beschikbaar:

  • conflict in de kalender: er is een item ingeroosterd terwijl dit conflicteert met een ander item, zoals een vakantie of een dubbele roostering van een docent.
  • volwassen leerling op een cursus die bedoeld is voor jongeren. Mogelijk is de leerling jarig geweest en is actie nodig (inschrijven op andere cursus, btw gaan berekenen bij de facturatie)
  • nieuwe binnengekomen proefles aanvraag: als een verzoek voor een proefles binnenkomt van de website verschijnt hier een notitie.
  • benodigde actie na een proefles: als een proefles is ingeroosterd kan een taak worden aangemaakt die actief wordt op de datum en tijd waarop de proefles in ingeroosterd. Bijv: inschrijven van de leerling op de gewenste cursus.

Volg de link achter de waarschuwing om zo direct mogelijk naar de betreffende pagina te gaan.

tegel_waarschuwingen.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)