User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/03/06 12:26]
127.0.0.1 external edit
start [2020/03/07 10:00] (current)
scolar [Secties]
Line 30: Line 30:
   * [[faq:​afspraak verplaatsen|Verplaatsen van een lesafspraak (andere tijd, andere docent)]]   * [[faq:​afspraak verplaatsen|Verplaatsen van een lesafspraak (andere tijd, andere docent)]]
   * [[faq:​leerlinggegevens verwijderen|Volledig verwijderen van alle data die gerelateerd is aan een bepaalde leerling]]   * [[faq:​leerlinggegevens verwijderen|Volledig verwijderen van alle data die gerelateerd is aan een bepaalde leerling]]
 +  * [[faq:​Leerlinggroep en cursusgroep|Wat is het doel van deze twee soorten groepen]]
start.txt ยท Last modified: 2020/03/07 10:00 by scolar