User Tools

Site Tools


roostering

Roostering

Als een leerling ingeschreven is op een cursus, kunnen de lessen ingeroosterd worden.

Schooljaren

Om de complexiteit van het rooster te beperken maakt CLASS gebruik van schooljaren. Open Lesrooster → Schooljaren. Hier kan een nieuw schooljaar worden aangemaakt, of een bestaand schooljaar gewijzigd. Gebruik als label bijvoorbeeld: 2017-2018. Vul de eerste en laatste dag van het schooljaar in. CLASS zal bij inroosteren van reeksen afspraken stoppen als het schooljaar wordt overschreden.

Vakanties, absentie, roostervrije dagen

Om te zorgen dat CLASS een reeks lessen automatisch kan inroosteren, moeten roostervrije dagen en uren bekend zijn. Om deze zo genaamde “datumuitzonderingen” in te voeren: klik in het menu op Lesrooster → Vakantierooster. Kies het schooljaar en kies [nieuwe datum uitzondering].

In het veld Docent? wordt ingegeven of het de afwezigheid van een bepaalde docent betreft, of dat de hele school gesloten is (“iedereen”). Deze informatie is van belang voor het inroosteren.

De leerling les inplannen

Open naar de leerling pagina en scroll naar de cursus.

Klik op het kalendertje, CLASS opent de pagina Lesroosters. Onderin, in de sectie “op dit moment ingeroosterd” staat het huidige rooster plus de dagen waarop niet geroosterd kan worden vanwege vakantie, absentie, e.d.

Het veld “aantal” is bedoeld om een specifiek aantal lessen in te roosteren. Laat dit veld op 0 staan om in te roosteren tot het eind van het schooljaar. Als het een proefles betreft is dit veld niet aanwezig en wordt simpelweg 1 les ingepland op de aangegeven datum.

Proefles

Reguliere lesreeks

Klik [start planning]. Er verschijnt een sectie waarin de mogelijke planning staat. In deze lijst worden alle kalender afspraken getoond voor deze cursus. Ze zijn echter nog niet opgeslagen. Obder de lijst wordt het resultaat van de roostering getoond:

Als alles naar wens is: klik op [Afspraken vastleggen].

Wijzigen van een afspraak

Na opslaan verschijnen de afspraken in de sectie “op dit moment ingeroosterd”. In die lijst kunnen afspraken worden aangepast of verwijderd.

roostering.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)