User Tools

Site Tools


quick_start_guide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

quick_start_guide [2019/04/28 14:32]
scolar
quick_start_guide [2020/03/06 12:26]
Line 1: Line 1:
-====== Quick Start Guide ====== 
- 
-Deze handleiding helpt je om aan de slag te gaan met CLASS. ​ 
----- 
-Als je CLASS voor het eerst opstart, zie je een setup pagina. Daar vul je alle informatie in die je nodig hebt om het systeem te gebruiken. 
  
quick_start_guide.txt ยท Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)