User Tools

Site Tools


nieuwe_leerling

Nieuwe leerling

Klik vanuit het hoofdscherm op de knop “nieuwe leerling”

Een nieuw scherm opent waarin de basis leerlinggegevens kunnen worden ingevuld. Vul zoveel mogelijk gegevens in. Alleen naam en e-mail zijn verplicht. Na opslaan verschijnt een volledig wijzigscherm voor de leerling. Op dat moment kunnen de overige gegevens van de leerling worden

Bankgegevens

De bankgegevens zijn bedoeld voor automatisch afschrijven van lesgeld. Bij het ondertekenen van de inschrijving door de leerling tekent deze ook voor akkoord met automatisch afschrijven indien “toestemming automatisch afschrijven” op “Ja” staat. Indien dit veld op “Ja” wordt gezet verschijnt ook een gegenereerd mandaatnummer dat gebruikt kan worden om de automatische afschrijving werkelijk door te voeren. Bij Bankaccount naam komt de naam te staan die de eigenaar is van de bankrekening.

Cursusgegevens

Klik op “nieuw” om een cursus toe te voegen bij de leerling. Er kunnen zoveel cursussen toe gevoegd worden als gewenst is. Sla vervolgens op om de inschrijving in de cursus te bevestigen. De inschrijving krijgt standaard de dag van vandaag als startdatum. Meer over cursussen staat hier.

nieuwe_leerling.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)