User Tools

Site Tools


leerlingen

Leerlingen

In de applicatie is een doorzoekbare lijst aanwezig van de leerlingen die in het systeem zijn opgenomen. Na inloggen verschijnt de lijst leerlingen op het hoofdscherm (dashboard). Door een leerlingnaam aan te klikken opent het wijzigscherm voor die leerling. Op dit scherm wordt ook getoond welke cursussen de leerling is of was ingeschreven.

Leerlinggroepen

Leerlinggroepen zijn in CLASS dynamisch ingericht. Als meer dan 1 leerling dezelfde cursus volgt en op dezelfde datum/tijd zijn ingeroosterd, beschouwen we die leerlingen als een groep.

Leerlinglijsten

Leerlinglijsten helpen om een willekeurige set leerlingen bij elkaar te voegen. Dit is bedoeld als afvinklijst, voor handelingen die bij een groot aantal leerlingen moet worden doorgevoerd. Met deze lijsten kun je bijhouden welke leerlingen je al of juist niet gehad hebt. Een leerling kan op meer dan 1 lijst voorkomen waardoor je dwarsdoorsneden van de leerlingen kunt maken. Je kunt de leerlinglijsten vinden onder het menu [settings] → [leerlinglijsten].

leerlingen.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)