User Tools

Site Tools


inschrijvingen

Inschrijvingen

Als een leerling gekoppeld is aan een of meer cursussen, zijn daarvoor inschrijvingen beschikbaar.Open het scherm wijzig leerling door op een leerling naam te klikken in het dashboard. In het scherm wijzigen leerling → click op het icoon “open inschrijving” voor de naam van de cursus.

In het nu geopende scherm staat een opsomming van de gegevens van de inschrijving. Op dit scherm is in te voeren of de inschrijving is ondertekend en of de inschrijving een bepaalde checklijst volgt.

Een leerling inschrijven wordt gedaan door een cursus toe te voegen op het leerling wijzig scherm. De leerling inschrijving krijgt dan een begindatum (die overschreven kan worden). De leerling kan weer uitgeschreven worden door een einddatum in te vullen.

Ondertekenen

Nadat de leerling is ingeschreven verschijnt een knop “Verzoek ondertekenen” op het scherm wijzigen leerling.

Druk op deze knop om de leerling om een bevestiging te vragen van de inschrijving. Er verschijnt een popup waar eventueel een ander e-mailadres kan worden ingevuld (bijvoorbeeld de tekenbevoegde bij minderjarige leerlingen). De mail wordt vervolgens verstuurd met daarin een knop [bevestigen]. Door op deze knop te drukken verschijnt de webpagina waarop kort samengevat staat wat de inschrijving inhoudt. Vervolgens klikt de leerling op 'ik ben akkoord' waarna de inschrijving de nieuwe status 'ondertekend' krijgt. Dit is te zien op de pagina 'wijzigen leerling'.

Deze bevestiging dient als digitale handtekening. Indien nodig kan opgevraagd worden wanneer, met welke internet browser en vanaf welk IP adres de inschrijving is ondertekend.

Uitschrijven van een leerling

Dit gebeurt door de einddatum van de inschrijving in te vullen. Zie uitschrijven van een leerling.

Verwijderen inschrijving

Let op: gebruik deze functie alleen als de inschrijving geheel verwijderd moet worden uit de database! Dit is niet hetzelfde als uitschrijven van een leerling, waarvoor de einddatum ingevuld moet worden. In dat geval worden de historische gegevens bewaard. Bij verwijderen zijn de gegevens verdwenen uit de database en maken dus geen deel meer uit van de historie.

Klik op het kruisje voor de inschrijving in het scherm wijzigen leerlinggegevens.

De naam van de cursus wordt nu doorgestreept. Klik op opslaan om deze actie definitief te maken.

inschrijvingen.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)