User Tools

Site Tools


faq:leerlinggroep_en_cursusgroep

This is an old revision of the document!


FAQ: Leelinggroep en Cursusgroep

Vooral in het begin kan het bestaan van twee soorten groepen verwarrend zijn.

Een Cursusgroep is bedoeld als typering van cursussen, bijv 'zangles' en 'koor' kunnen beiden in de groep 'Zingen'.

Een leerlinggroep is bedoeld om meer leerlingen tegelijk dezelfde cursus te geven.

faq/leerlinggroep_en_cursusgroep.1583574129.txt.gz · Last modified: 2020/03/07 10:42 by scolar