User Tools

Site Tools


faq:leerlinggroep_en_cursusgroep

FAQ: Leelinggroep en Cursusgroep

Vooral in het begin kan het bestaan van twee soorten groepen verwarrend zijn.

Een Cursusgroep is bedoeld als typering van cursussen, bijv 'zangles' en 'koor' kunnen beiden in de groep 'Zingen'. Cursusgroepen worden gebruikt om op de website informatie te geven over het soort cusussen dat aangeboden wordt. Ook wordt per cursusgroep aangegeven welke docenten de cursussen binnen die groep kunnen geven. Dit laatste wordt gebruikt om een concept planning te kunnen genereren.

Een leerlinggroep is bedoeld om meer leerlingen tegelijk dezelfde cursus te geven. Deze leerlingen moeten dan wel op dezelfde cursus ingeschreven staan (of proefles voor die cursus). Door leerlingen in een groep te zetten kan de agenda van die leerlingen gelijktijdig worden gevuld en eventueel aangepast.

faq/leerlinggroep_en_cursusgroep.txt · Last modified: 2020/03/07 10:45 by scolar