User Tools

Site Tools


faq:leerlinggegevens_verwijderen

FAQ: Verwijder leerlinggegevens

Bij standaar gebruik kan een leerling verwijderd worden uit de administratie indien geen gegevens (cursussen, planningen) aan die leerling gekoppeld zijn. Als dat het geval is verschijnt onderin de wijzig pagina de knop verwijderen (zie Verwijder leerling.

In sommige gevallen is gewenst alle leerling informatie in 1X te verwijderen. Bijv: een leerling is 2X keer opgenomen in de administratie of de leerling heeft aangegeven volledig uit de administratie te willen worden verwijderd (bijv Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Let op: onderstaande handeling is onomkeerbaar! Deze functie is alleen voor een person met admin rechten beschikbaar.

  • Open de leerling pagina van de betreffende leerling.
  • Rechts bovenin staat een cijfer. Dat is de identifier van de leerling
  • Onthoud dat cijfer en ga naar je profiel (dropdown rechts bovenin). Op deze pagina staat de sectie “leerling verwijderen”
  • Vul het onthouden leerling ID in. CLASS haalt de gegevens erbij om zeker te weten dat je deze leerling bedoelt. Type vervolgens de achternaam van de leerling in het daarvoor bedoelde vakje. Zodra je de juiste achternaam hebt ingetypt verschijnt de “verwijder” button.
  • Bevestig de actie. Daarna is de leerling volledig uit je CLASS administratie verdwenen.
faq/leerlinggegevens_verwijderen.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)