User Tools

Site Tools


cursussen

Cursussen

In de software moet vooraf bekend worden gemaakt welke cursussen aan de leerlingen gekoppeld moeten kunnen worden. Over een cursus wordt minimaal de naam en de cursusgroep vastgelegd. Begin daarom met vastleggen van de cursusgroepen.

Nieuwe curses

Klik in het hoofdscherm in de sectie cursussen op de knop “nieuwe cursus”. Voer de naam in en kies de cursusgroep. De naam van de cursus moet op dit moment nog alle informatie bevatten die gewenst is zoals: de naam, de cursusduur, de cursus interval en de prijs.

Wijzigen cursus

Klik in het hoofdscherm op de sectie cursussen. Nu verschijnen de namen van alle in het systeem bekende cursussen. Via de zoekbox kan het resultaat gefilterd worden om sneller de gewenste cursus te vinden. Klik op de gewenste naam om het wijzigscherm te openen. Wijzig de naam en groep naar behoefte.

Op dit scherm is tevens te zien welke leerlingen op de betreffende cursus staan ingeschreven en welke leerlingen voorheen stonden ingeschreven, maar inmiddels zijn uitgeschreven. Via de namen van de leerlingen is direct naar het wijzigscherm van die leerling te springen.

cursussen.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)