User Tools

Site Tools


cursusgroepen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cursusgroepen [2020/03/06 12:26]
127.0.0.1 external edit
cursusgroepen [2020/03/07 09:54] (current)
scolar
Line 1: Line 1:
 ====== Cursusgroepen ====== ====== Cursusgroepen ======
-Elke cursus behoort tot 1 cursusgroep. De cursusgroepen worden gebruikt om een presentatie te maken op de website indien die gekoppeld is. Vanuit de cursusgroep kan men dan doorklikken naar de cursussen die gekoppeld zijn aan de cursusgroep. ​+Elke cursus behoort tot 1 cursusgroep. De cursusgroepen worden gebruikt om een presentatie te maken op de website indien die gekoppeld is. Vanuit de cursusgroep kan de bezoeker van de website ​dan doorklikken naar de cursussen die gekoppeld zijn aan de cursusgroep. ​Een cursusgroep wordt ook gebruikt om vast te leggen welke docent de cursus kan geven. De ze informatie gebruikt CLASS om een voorbeeld planning te maken (zie [[roostering|Roostering]]) ​
  
 Kies Instellingen -> cursusgroepen om wijzigingen aan te brengen. Kies Instellingen -> cursusgroepen om wijzigingen aan te brengen.
cursusgroepen.txt ยท Last modified: 2020/03/07 09:54 by scolar