User Tools

Site Tools


checklijsten

Checklijsten

Elke inschrijving kan een procedure via een checklijst volgen. Dit is een manier om bij te houden of alle stappen gezet zijn waar bij elke inschrijving aan gedacht moet worden. Hiervoor moeten de checklijsten eerst aangemaakt worden. Suggestie: er kan een checklijst voor inschrijvingen voor volwassenen en een voor kinderen zijn. Er kan een checklijst voor uitschrijven van een leerling zijn. Mogelijk volgt de ene cursus een andere checklijst dan de andere. Let op: een checklijst is een momentopname. Als de checklijst gewijzigd wordt geldt die wijziging voor het toekomstige gebruik van die checklijst, niet voor de op dat moment al gekoppelde checklijsten.

Nieuwe checklijst

Kies instellingen → Checklijsten uit het hoofdmenu. Klik “nieuwe checklijst”. Voer in het wijzigscherm de naam van de checklijst (bijv 'standaard inschrijving' en de procedurestappen voor de toepassing van de checklijst.

Na opslaan is de checklijst klaar voor gebruik.

Toepassen van een checklijst

Open de inschrijving waar de checklijst aan gekoppeld moet worden.

In het nu volgende scherm kan de checklijst gekoppeld worden. In het wijzigscherm van de leerling is nu te zien dat een checklijst gekoppeld is die nog niet volledig afgevinkt is:

Dit is ook zichtbaar in de leerlinglijst op de hoofdpagina:

Een rood icon betekent dat de checklijst niet volledig afgevinkt is.

Automatisch koppelen van de checklijst

Hiervoor moet de te koppelen 'template' checklijst worden aangemerkt als 'automatisch toevoegen'/ Open de gewenste checklijst via instellingen → checklijsten → blauwe icoon: wijzigen checklijst. Zet de setting Automatisch toevogen aan (groen)

Bij het koppelen van een cursus aan een leerling wordt nu de gewenste checklijst direct gekoppeld aan de inschrijving.

Invullen van de checklijst

Nadat de ckecklijst gekoppeld is kan deze geopend worden in het scherm van de inschrijving.

Vink naar behoefte de items af. Deze wijzigingen worden direct opgeslagen.

checklijsten.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)